XXIV Konferencja
Kruszywa Mineralne

Surowce – Rynek – Technologie – Jakość
Kudowa zdrój, 17–19 kwietnia 2024

organizatorzy konferencji

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska – Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Już po ...
bardzo miło było nam spotkać się w tak licznym gronie i dzielić się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem "ludzi kruszyw"

już po...

Od wielu lat Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, organizują konferencje naukowo-techniczne z dziedziny górnictwa kopalin skalnych. W dniach 17–19 kwietnia 2024 r. odbyła się w Kudowie Zdroju XXIV konferencja KRUSZYWA MINERALNE Surowce — Rynek — Technologie — Jakość. Obrady konferencji zaszczycili obecnością m.in.:

 • podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Krzysztof Galos,
 • wiceprezes Wyższego Urzędy Górniczego Piotr Wojtacha,
 • wiceprezes ZG Naczelnej Organizacji Technicznej Stefan Góralczyk,
 • dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Grzegorz Wowczuk,
 • dyrektor Wydziału Geologii Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego Waldemar Kaźmierczak,
 • wicedyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego — PIB Olimpia Kozłowska,
 • dyrektor Biura Polskiego Związku Producentów Kruszyw Łukasz Machniak.
 • Referaty wprowadzające w tematykę konferencji wygłosili: K. GalosKierunki działań Głównego Geologa Kraju w szczególności w odniesieniu do złóż kopalin skalnych oraz Ł. MachniakAktualności z rynku kruszyw, natomiast w 16 kolejnych opublikowanych artykułach podjęto problematykę środowiskowych uwarunkowań formalno-prawnych eksploatacji kopalin i procesów przeróbczych surowców oraz produktów uwzględniających jakościowe wymagania krajowego rynku kruszywowego.

  O wykorzystaniu krajowej bazy zasobów złóż kruszyw, kamieni łamanych i blocznych traktowały wystąpienia: I. Baic, W. Kozioł, A. MirosWydobycie kruszyw w latach 1993–2022. Tendencje zmian i prognozyK. Guzik, J. Kamyk, A. Kot-NiewiadomskaPotencjalnie strategiczne złoża piasków i żwirów do produkcji kruszyw oraz metodyka ich wyboru.

  Tematykę uwarunkowań formalno-prawnych podjęto w referatach: P. PietkiewiczNabywanie gruntów rolnych położonych nad złożami kopalin w świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Ł. Machniak, K. SłowińskiWpływ audytów krajobrazowych województw na prowadzenie działalności górniczej, T. LizońAnaliza możliwości lokalizacji pływających instalacji fotowoltaicznych w akwenach poeksploatacyjnych, A. GrześkowiakOdczuwalność a szkodliwość drgań parasejsmicznych wywoływanych robotami strzałowym oraz S. GóralczykProblematyka uwalnianych alkaliów z kruszyw w betonie.

  Badania jakości kruszyw i procesy ich przeróbki zdominowały wystąpienia: B. Figarska-Warchoł, M. RembiśAnaliza porównawcza wybranych cech wapieni w aspekcie ich stosowania do produkcji kruszyw, P. Strzałkowski, E. Wesolowski, K. NiemiecZmodyfikowane badania odporności na rozdrabnianie kruszyw pochodzenia magmowego, T. Gawenda, D. SaramakUwarunkowania skuteczności procesu przesiewania dla zmiennego udziału ziaren drobnych w nadawie i rodzaju sit oraz A. Stempkowska, T. Gawenda, M. StaszewskaLekkie kruszywo alternatywne. Specyfika, parametry, możliwości zastosowania, J. MalewskiStruktura nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych maszyn podstawowych w projekcie instalacji i przeróbki kruszyw.

  Problematykę ergonomiczną obejmowały referaty: K. Niemiec, P. Strzałkowski, M. BaranowskiCzynniki stresogenne u pracowników w górnictwie skalnym na przykładzie KOSD S.A. w Niemodlinie oraz P. Laudacka, Ż. Konopacka, D. Solatycka, M. PiersiakOcena obciążenia układu mięśniowo szkieletowego dla stanowisk pracy w zakładach górnictwa skalnego.

  Rekultywacyjne zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych oraz działania z zakresu transportu przenośnikowego zdominowały wystąpienia: U. Kaźmierczak, M.W. LorencRewitalizacja terenów w górnictwie surowców skalnychM. Bajda, R. Błażej, M. Hardygóra, D. WoźniakNowe trendy związane z badaniami połączeń taśm przenośnikowych stosowanych w kopalniach kruszyw.

  Ważną część konferencji wypełniły przedstawione prezentacje firm: AMAGO Sp. z o.o.Nowoczesne rozwiązania Hyundai i SBM z oferty firmy AMAGO, HAVER & BOECKER PolandInnowacyjne rozwiązania HAVER w zakresie klasyfikacji kruszyw i predykcyjnego utrzymania ruchu węzłów przesiewania, Ringfeder Power Transmission Sp. z o.o.Nowoczesne systemy czyszczące wydłużające okres eksploatacji taśmy przenośnikowej, Sandvik Polska Sp. z o.o.Obniżenie kosztów wydobycia przy użyciu najnowocześniejszych technologii, oprogramowania i rozwiązań sztucznej inteligencji na podstawie doświadczeń SANDVIKA oraz FUCHS OIL CORPORATION Sp. z o.o.Zrównoważony rozwój w Fuchs Oil Corporation Polska.

  [W:] Kruszywa Mineralne, W. Glapa (red.) ISBN 978-83-7493-268-4

  Wśród 297 uczestników liczną grupę stanowili krajowi i zagraniczni producenci z wielu branż maszyn i urządzeń, którzy prezentowali się na stoiskach wystawowych (25 firm):
  • Archimedes Sp. z o.o. — Toruń
  • Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o. — Stalowa Wola
  • Biuro Handlowe RUDA Sp. z o.o. Sp.K. — Katowice
  • Bolder Serwis Sp. o.o. — Grójec
  • BUDKRUSZ Sp. z o.o. — Aleksandrów Kujawski
  • DAK-FIRMA Dariusz Kukuła — Gliwice
  • Dekpol Steel Sp. z o.o. — Pinczyn
  • EURO SITEX POLSKA Sp. z o.o. — Częstochowa
  • Flexco Europe Gmbh — Niemcy
  • FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. — Gliwice
  • GONAR Bis Sp. z o.o. — Katowice
  • HOSCH Techniki Transportowe Polska Sp. z o.o. — Wrocław
  • HPDA Sp. z o.o. — Zabrze
  • KOPALMAT Marcin Baka — Opole
  • KUEPER Polska Sp. z o.o. — Kotlarnia
  • MAGOTTEAUX S.A.S. — Francja
  • NORD Napędy Sp. z o.o. — Podłęże
  • Państwowy Instytut Geologiczny–PIB — Warszawa
  • PROGRESS ECO S.A. — Tuczępy
  • Pump ON Magdalena Krysiak — Katowice
  • Ringfeder Power Transmission Sp. z o.o. — Bytom
  • SITECH mgr Bogusław Bitner — Złotoryja
  • steute Polska — Warszawa
  • VENTTECH Michał Jąder — Kąkolewo
  • WEIR MINERALS POLAND Sp. z o.o. — Leszno

  W trzecim dniu konferencji w trakcie tradycyjnej wycieczki uczestnicy zwiedzili zabytki Barda Śląskiego.

  Jesteśmy już po…, ale przed Jubileuszową — XXV Konferencją Kruszywa Mineralne, planowaną na 23-25 kwietnia 2025 r., na którą już teraz serdecznie zapraszamy grono naszych wiernych bywalców oraz nowych uczestników;  a zatem do zobaczenia!

  Organizatorzy konferencji

  Komitet Honorowy

  Adam Mirek

  Prezes Wyższego urzędu górniczego

  Radosław Zimroz

  Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

  Stefan Góralczyk

  Wiceprezes ZG NOT

  Artur Widłak

  Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw

  Komitet organizacyjny

  Mariola Stefanicka

  Przewodnicząca

  Urszula Kaźmierczak

  członek

  Żaklina Konopacka

  członek

  Marek Sikora

  członek

  Dariusz Woźniak

  członek

  Wojciech Glapa

  redaktor
  monografii

  Jadwiga Stępień

  obsługa sekretariatu konferencji

  Kontakt

  Obsługa sekretariatu konferencji:
  Jadwiga Stępień

  Sekretariat Konferencji

  czynny pn.- czw. godz. 10-14
  tel. +48 71 344 85 91

  – w sprawach publikacji referatów:
  Wojciech Glapa tel. +48 602 787 208
  wojciech.glapa@pwr.edu.pl

  Adres do korespondencji:

  SITG Oddział we Wrocławiu
  ul. Piłsudskiego 74
  50-020 Wrocław
  tel. +48 71 344 85 91
  e-mail: biuro@zositg.wroclaw.pl