logo konferencji

XXIII Konferencja    KRUSZYWA MINERALNE
SUROWCE – RYNEK – TECHNOLOGIE – JAKOŚĆ

Kudowa Zdrój,   19 - 21 kwietnia 2023 r.

  Zdjęcie grupowe 1 do pobrania

Przewodnicząca
Mariola Stefanicka
     
Członkowie komitetu orgnizacyjnego:
Urszula Kaźmierczak
Marek Sikora
Dariusz Woźniak 
   
Redaktor
Wojciech Glapa
    
Obsługa sekretariatu konferencji
Jadwiga Stępień
   
 Informacje:
- w sprawach organizacyjnych:
 
Sekretariat Konferencji
czynny pn.- czw. godz.10-14
tel. +48 71 344 85 91
    
- w sprawach publikacji referatów:
Wojciech Glapa
wojciech.glapa@pwr.edu.pl
  
Adres do korespondencji:
SITG Oddział we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
tel. +48 71 344 85 91
e-mail: biuro@zositg.wroclaw.pl
 
 
 
Aktualizowano 27.04.2023 r.
 
 
Copyright by ZO SITG Wrocław
websztygar
 
 
 
 

Już po ...
 
 
KM2022

Od wielu lat Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii organizują konferencje naukowo-techniczne dotyczące górnictwa kopalin skalnych. W dniach 19–21 kwietnia 2023 r. odbyła się w Kudowie Zdroju XXIII konferencja KRUSZYWA MINERALNE Surowce – Rynek – Technologie – Jakość. Obrady konferencji zaszczycili obecnością m.in.: prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Jerzy Markowski, wiceprezes ZG Naczelnej Organizacji Technicznej Stefan Góralczyk, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Grzegorz Wowczuk oraz dyrektor Wydziału Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Waldemar Kaźmierczak.

Referat wprowadzający w tematykę konferencji wygłosił Łukasz MachniakAktualności z rynku kruszyw, natomiast 17 opublikowanych artykułów obejmowało szeroką problematykę: środowiskowych uwarunkowań eksploatacji kopalin, procesów przeróbczych, badań surowców i produktów uwzględniających jakościowe wymagania krajowego rynku kruszywowego.

    Materiały konferencyjne

[W]: Kruszywa Mineralne, W. Glapa (red.), ISBN 978-83-7493-233-2
https://wggg.pwr.edu.pl/o-wydziale/wydawnictwa/monografie

Ocenę głównych kierunków badań w zakresie kruszyw mineralnych w Polsce i na świecie w oparciu o dane bibliometryczne omówiono w wystąpieniach: D. Saramak, D. Foszcz, D. Krawczykowski, T. Gawenda, A. KrawczykowskaInnowacje w górnictwie w świetle aktualnych badań naukowych oraz D. Saramak, T. Gawenda, A. Saramak, Z. NaziemiecOcena branży kruszywowej na podstawie publikacji z bazy naukowej web of science.

O krajowej bazie zasobów złóż kruszyw, kamieni łamanych i blocznych oraz jej wykorzystania traktowały wystąpienia: K. Guzik, P. Strzałkowski, K. GalosAktualne kierunki eksploatacji i wy-korzystania granitów z polskich złóż, P. Strzałkowski, K. Guzik, K. GalosGospodarowanie kamieniami łamanymi i blocznymi – rozwój bazy zasobowej i wydobycia w ostatnich 25 latach, I. Baic, W. Kozioł, A. Mikros Zależność wydobycia kruszyw mineralnych od wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego, Ł. Machniak, K. SłowińskiOcena samorządowych inwestycji drogowych
w oparciu o bazę e-zamówienia.

Ważne aspekty pozyskiwania kruszyw z surowców odpadowych obejmowały referaty: D. Niedźwiedź, M. Pabisek, G. GrochKruszywa sztuczne alternatywą w ochronie zasobów naturalnych  oraz J. SzlugajMożliwości produkcji kruszyw z odpadów wydobywczych z wybranych kopalń węgla kamiennego, a technikę robót wiertniczo-strzałowych przedstawił S. PatlaZagrożenia rozrzutem odłamków skalnych jako wypadkowa stosowanych parametrów robót strzałowych.

Procesy eksploatacyjne, przeróbcze, transportowe oraz rekultywacyjne zagospodarowanie terenów zdominowały wystąpienia: Z. Naziemiec, A. SaramakPrzemiałownia z młynem pionowym w Kopalni Wapienia Celiny; D. Saramak, D. T. Gawenda, A. SaramakModele emisji wybranych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla kruszarek, J. MalewskiEksploatacja złoża w kontekście technologicznym i środowiskowym, D. Woźniak, M. HardygóraModelowanie odcinka przejściowego przenośnika taśmowego, U. Kaźmierczak, M.W. Lorenc, P. Marek, D. RajczakowskaDobre praktyki w rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Do tematyki uwarunkowań formalno-prawnych zaliczyć można referaty: S. GóralczykBadania laboratoryjne kruszyw i betonów dla oceny uszkodzeń konstrukcji w wyniku reakcji AAR; J. Krasuska, K. Broda, O. KozłowskaProjekt „Geologia Samorządowa” – potencjał dla współdziałania branży geologicznej oraz P. Pietkiewicz, M. DudekStawki czynszu dzierżawnego za grunty Lasów Państwowych i Wód Polskich w aktualnych warunkach rynkowych

Ważną część konferencji wypełniły przedstawione prezentacje firm. Powerstone Sp. z o.o.Powerstone GIGA; zakłady do sortowania i płukania kruszyw z systemem uzdatniania i odzysku wody, Amago Sp. z o.o.Optymalizacja kosztów produkcji przy użyciu maszyn o napędzie hybrydowym (disel-elektryk), COBRA Europe Sp. z o.o.Sprawdź, nadzoruj i zdefiniuj czas życia taśmy, Schüttflix PolskaCyfryzacja rynku kruszyw w Polsce, Flexco Europe GmbHUrządzenia do monitorowania pracy zgarniaczy w celu rozwiązania rzeczywistych wyzwań operacyjnych.  

Wśród 275 uczestników liczną grupę stanowili krajowi i zagraniczni producenci z wielu branż maszyn i urządzeń, którzy prezentowali się na stoiskach wystawowych (23 firmy): 
 • AMAGO Sp. z o.o.  Liszki
 • Archimedes Sp. z o.o.  Toruń
 • Biuro Handlowe RUDA Sp. z o.o. Sp. K. – Katowice
 • BUDKRUSZ Sp. z o.o. – Aleksandrów Kujawski
 • CME TECH Sp. z o.o. – Żory
 • DAK-FIRMA Dariusz Kukuła – Gliwice
 • FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. – Gliwice
 • GERO Technik Sp. z o.o. – Gogolin
 • GONAR Bis Sp. z o.o. – Katowice
 • Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c. – Wrocław
 • KOPALMAT Marcin Baka – Opole
 • KUEPER Polska Sp. z o.o. – Stare Siołkowice
 • LiuGong Dressta Machinery Sp. z o.o. – Stalowa Wola
 • MAGOTTEAUX SAS – Francja
 • MARGO Sp. z o.o. Sp. K. – Toruń
 • NORD Napędy Sp. z. o.o. – Podłęże
 • Państwowy Instytut Geologiczny-PIB – Warszawa
 • PJP Makrum S.A. – Bydgoszcz
 • POWERS MASZYNY Sp. z o.o. – Czapury
 • PROGRES ECO S.A. – Tuczępy
 • SITECH mgr Bogusław Bitner – Złotoryja
 • SSAB Poland Sp. z o.o. – Żórawina
 • WEIR MINERALS POLAND Sp. z o.o. – Kraków

 
W trzecim dniu konferencji w trakcie tradycyjnej wycieczki uczestnicy zwiedzili Kopalnię Piława Górna – Kompania Górnicza Sp. z o.o.

  Na kopalni

                                                          ***
Jesteśmy już po..., ale przed XXIV Konferencją – Kruszywa Mineralne, planowaną na 17–19 kwietnia 2024 r., na którą już dziś serdecznie zapraszamy grono naszych wiernych bywalców, jak również nowych uczestników.

Do zobaczenia - Organizatorzy Konferencji