logo konferencji

XVIII Konferencja    KRUSZYWA MINERALNE
SUROWCE – RYNEK – TECHNOLOGIE – JAKOŚĆ

Kudowa Zdrój,   18 - 20 kwietnia 2018 r.

 
Przewodnicząca
Mariola Stefanicka
     
Członkowie komitetu orgnizacyjnego:
Marek Sikora
Dariusz Woźniak 
   
Obsługa biura konferencji
Jadwiga Stępień
   
Redaktor
Wojciech Glapa
    
Komitet honorowy:
Józef Dubiński
Monika Hardygóra
 
Stefan Góralczyk
Aleksander Kabziński

Organizatorzy:

SITG Oddział we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Sponsor konferencji:

TMS Poland Sp. z o.o.

Patronat medialny:

Surowce i maszyny budowlane

Kruszywa

Powder & Bulk 

Transport PrzemysłowyInformacje:
- w sprawach organizacyjnych:
 
Biuro Konferencji
czynne: pn.- czw. godz. 9-13
       
Adres do korespondencji:
Zarząd Oddziału SITG
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
tel./fax  71 344 85 91
e-mail: biuro@zositg.wroclaw.pl
 
   
Aktualizowano 23.04.2018 r.
 
 
Copyright by ZO SITG Wrocław
websztygar 
 
 
 

Już po ...
 
 
Fotografia uczestnikow konferencji

Od kilkunastu lat Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii organizują konferencje naukowo - techniczne o problematyce górnictwa kopalin skalnych. W dniach 18 - 20 kwietnia 2018 r. odbyła się w Kudowie Zdroju osiemnasta konferencja nt. Kruszywa Mineralne.

Nadesłano 22 referaty,  które opublikowano w monografii Kruszywa Mineralne tom 2, wydawanej przez Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, obejmowały one szeroką problematykę zagadnień eksploatacji kopalin skalnych i ich przeróbki, badania surowców i produktów uwzględniających jakościowe i środowiskowe uwarunkowania krajowego rynku

Obrady konferencji zaszczycili m.in.: prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Józef Dubiński, prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw Aleksander Kabziński, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha, wicedyrektor OUG we Wrocławiu Miranda Ptak, Dyrektor Wydziału Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Waldemar Kaźmierczak oraz dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr. Monika Hardygóra.

Zapotrzebowanie rynku kruszywowego referowali: A. KabzińskiPrognozy dla kruszyw do i po 2020 roku oraz Ł. Machniak, D. ŁochańskaKruszywa do betonu w budownictwie mieszkaniowym.

Aktualną tematykę zagadnień formalno-prawnych przedstawiono w referatach: S. Wołkowicz, A. Gabryś-Godlewska, P. Kostrz-SikoraProblematyka surowców pospolitych w projekcie polityki surowcowej państwa, M. WilandPrzygotowywane zmiany w sferze planowania przestrzennego z ochrona złóż i wydobywanie kopalin, M. Ptak, Z. KasztelewiczWażne zmiany w przepisach dotyczących działalności górniczej

O istniejącej i perspektywicznej bazie surowcowej do produkcji kruszyw naturalnych i sztucznych traktowały wystąpienia: K. Galos, A. Kot-NiewiadomskaStrategiczne złoża kamieni łamanych i blocznych Dolnego Śląska w świetle przeprowadzonych waloryzacji, W. Kozioł, I. Baic, A. CieplińskiKruszywa piaskowo-żwirowe. Tendencje zmian jakości zasobów, D. KukielskaKruszywa sztuczne – produkt przyszłości?, L. Majewski, J. Stankiewicz, P. CerbaKierunki zagospodarowania frakcji grubych w procesie produkcji kruszywa lekkiego, D. Kukielska, P. CerbaZagospodarowanie odpadów granitowych

Badania kopalin, surowców i produktów dominowały w referatach: S. Góralczyk, A. PabichAnaliza jakości krajowych kruszyw, S. Góralczyk, M. FilipczykAktualne badania reaktywności alkalicznej polskich kruszyw – część II, E. Pabiś-Mazgaj, Z. Naziemiec, A. Mierzejewska-KmiećOcena możliwości wystąpienia minerałów potencjalnie reaktywnych alkalicznie w kruszywie polodowcowym, Z. Naziemiec, A Garbacik, G. Adamski Długoterminowe badania reaktywności alkalicznej krajowych kruszyw

Procesy przeróbcze natomiast obejmowały referaty: J. MalewskiPlanowanie zdolności produkcyjnej zakładu przeróbki surowców skalnych, P. Matusiak, D. Kowol Zastosowanie inteligentnych rozwiązań w procesach produkcji kruszyw mineralnych, S. Jendrysik, L. BalcarczykMonitorowanie zasobów i urządzeń w procesie pozyskiwania surowców z hałd, a zagadnienia środowiskowe przedstawiono w referatach: A. Gabryś-Godlewska, D. Kafara, O. Kozłowska, B. Turbiak, I. WalentekWstępna ocena stanu rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych w województwie mazowieckim, M. Brych, A. GrześkowiakMetoda ograniczenia zapylenia i stabilizacji podłoża z zastosowaniem fitomat, R. Modrzewski, P. Wodziński, K. ŁawińskaSkładowanie odpadów mineralnych razem z odpadami komunalnymi, J. Zając, P. Kowalski, M. RejmanDrgania ogólne na stanowiskach pracy związanych z przeróbką rud miedzi

Problematykę robót wiertniczo-strzałowych przedstawiono w referatach: S. Patla, K. RogoszMożliwości wykorzystania doświadczeń z górnictwa do makroniwelacyjnych robót strzałowych,
B. Gołąbek Zastosowanie informatycznych systemów firmy Austin Powder do optymalizacji odpalania siatek wieloszeregowych z użyciem zapalników E*Star oraz w wystąpieniu NITROERG SA Bieruń – Prezentacja systemu inicjowania Ergonc-1

Przykładem inwestycyjnych rozwiązań eksploatacji kopalin skalnych był referat M. Stefanicka, D. RajczakowskaInnowacyjność i gospodarka złożami w Strzeblowskich Kopalniach Surowców Mineralnych, ze szczegółowymi informacjami przed wycieczką techniczną w trzecim dniu konferencji. 

Do problematyki konferencji ściśle nawiązywały prezentacje firm: EWPA Komorniki Rozwiązania Case dla kopalń kruszyw mineralnych, TMS Poland Sp. z o.o.Kopalnia idealna – TMS MES jako narzędzie struktury 4.0, KIESEL Poland Sp. z o.o.Firma KIESEL Poland i jej oferta, BRINPOL WarszawaTransport pneumatyczny i hydrauliczny kruszyw mineralnych, SANDVIK TychyPrezentacja zakresu działalności, GLIMAT GliwiceAdaptacja łyżek skalnych. 

W trakcie tradycyjnej wycieczki technicznej, uczestnicy zapoznali się z selektywną eksploatacją, procesem przeróbki i homogenizacji oraz unikatowym sterowaniem jakości otrzymywanych asortymentów w Strzeblowskich Kopalniach Surowców Mineralnych Sp. z o.o. 

Wycieczka techniczna

Wśród 287 uczestników liczną grupę stanowili krajowi i zagraniczni producenci z wielu branż maszyn i urządzeń (37 firm):  

 • ABRASERVICE — Gliwice 
 • ARCHIMEDES Sp. z o.o. — Toruń
 • B.H.Z. „JAWO” — Jaworzno
 • Biuro Handlowe RUDA Trading International — Katowice
 • BUDKRUSZ Sp. z o.o. — Aleksandrów Kujawski
 • DAK-FIRMA Dariusz Kukuła — Gliwice
 • EURO SITEX Polska Sp. z o.o. — Częstochowa
 • EWPA Sp. z o.o. — Komorniki
 • FERROCARBO Sp. z o.o. — Kraków 
 • GLIMAT Sp. z o.o.— Gliwice 
 • GONAR Bis Sp. z o.o. — Katowice
 • GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane Sp. z o.o. — Złotkowo
 • GROENEVELD POLSKA Sp. z o.o. — Poznań
 • HAVER & BOECKER Polska Sp. z o.o. — Bielany Wrocławskie
 • HYDRO-TECH-SORT Sp. z o.o. — Gliwice
 • JOY GLOBAL (Poland) Sp. z o.o. — Tychy 
 • KIESEL POLAND Sp. z o.o. — Piekary Śląskie
 • Kueper Polska Sp. z o.o. — Kotlarnia
 • LABOR SWTP INVESTMENT ARTUR ZGÓRSKI — Bielany Wrocławskie
 • MAGOTTEAUX SAS — Francja
 • MIILUX Poland Sp. z o.o. — Tarnowskie Góry 
 • MINCON POLAND Sp. z o.o. — Skawina
 • NITROERG S.A. — Bieruń Stary
 • NORD Napędy Sp. z o.o. — Wieliczka
 • ORGREZ a.s. — Brno 
 • PKO LEASING S.A.— Łódź 
 • PROGRESS ECO Sp. z o.o. S.K.A. — Tuczępy
 • PROJPRZEM MAKRUM S.A. — Bydgoszcz 
 • SANDVIK POLSKA Sp. z o.o. — Tychy 
 • SAWA Trade Sp. z o.o. — Milanówek
 • SCAPOL Sp. z o.o. — Krzyżanów  
 • SSAB Poland Sp. z o.o. — Żórawina k. Wrocławia
 • STEINHAUS SiTech — Złotoryja 
 • TMS POLAND Sp. z o.o. — Chorzów 
 • UNITECH Paweł Wątroba — Ruda Śląska 
 • VERDER Polska Sp. z o.o. — Katowice 
 • WEIR MINERALS POLAND Sp. z o.o. — Kraków.    

Jesteśmy już po ..., ale przed  XIX Konferencją Kruszywa Mineralne, planowaną na 24-26 kwietnia 2019r., na którą już dziś serdecznie zapraszamy grono naszych wiernych bywalców, jak również nowych uczestników.

Do zobaczenia - Organizatorzy Konferencji

PS. Referaty dotychczas wygłoszone na naszych konferencjach można przypomnieć sobie na stronie:  
http://wggg.pwr.edu.pl/o-wydziale/wydawnictwa/monografie i http://www.miningscience.pwr.edu.pl/Archive-Special
 

 

Materiały konferencyjne

[W: Kruszywa Mineralne t. 2 (W. Glapa – red.), 2018, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr, 1–231, ISBN 978–83–946706–5–8]