logo konferencji

XIX Konferencja    KRUSZYWA MINERALNE
SUROWCE – RYNEK – TECHNOLOGIE – JAKOŚĆ

Kudowa Zdrój,   24 - 26 kwietnia 2019 r.

 
Przewodnicząca
Mariola Stefanicka
     
Członkowie komitetu orgnizacyjnego:
Marek Sikora
Dariusz Woźniak 
   
Obsługa biura konferencji
Jadwiga Stępień
   
Redaktor
Wojciech Glapa
    
Komitet honorowy:
Józef Dubiński
Monika Hardygóra
 
Stefan Góralczyk
Aleksander Kabziński

Organizatorzy:

SITG Oddział we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Sponsor konferencji:

TMS Poland Sp. z o.o.

Patronat medialny:

Surowce i maszyny budowlane

Kruszywa

Powder & Bulk 

Transport PrzemysłowyInformacje:
- w sprawach organizacyjnych:
 
Biuro Konferencji
czynne: pn.- czw. godz. 9-13
       
Adres do korespondencji:
Zarząd Oddziału SITG
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
tel./fax  71 344 85 91
e-mail: biuro@zositg.wroclaw.pl
 
   
Aktualizowano 13.05.2019 r.
 
 
Copyright by ZO SITG Wrocław
websztygar 
 
 
 

Już po ...
 
 
Fotografia uczestnikow konferencji

Od wielu lat Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii organizują konferencje naukowo - techniczne o problematyce górnictwa kopalin skalnych. W dniach 24 - 26 kwietnia 2019 r. odbyła się w Kudowie Zdroju dziewiętnasta konferencja nt. Kruszywa Mineralne.

Nadesłano referaty opublikowano w monografii Kruszywa Mineralne tom 3, wydawanej przez Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, obejmowały one szeroką problematykę zagadnień eksploatacji kopalin skalnych i ich przeróbki, badania surowców i produktów uwzględniających jakościowe i środowiskowe uwarunkowania krajowego rynku

Obrady konferencji zaszczycili m.in.: wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha, dyrektor OUG we Wrocławiu Grzegorz Wowczuk oraz Dyrektor Wydziału Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Waldemar Kaźmierczak.

Referat wprowadzający, w zastępstwie prezesa Polskiego Związku Producentów Kruszyw – A. Kabzińskiego nt. Jak jest i jak będzie w kruszywach, wygłosił A. Skoneczny

Aktualną tematykę zagadnień formalno-prawnych przedstawiono w referatach: J. Orlof, P. WojtachaKilka zdań o wykonywaniu działalności bez wymaganej koncesji, Ł. Machniak Stan przygotowania dróg ekspresowych do ogłoszenia przetargu na ich budowę, M. Stefanicka, M. StopaZmiany zasad oceny narażenia na czynniki pyłowe w górnictwie skalnym

O dotychczasowej i perspektywicznej bazie surowcowej do produkcji kruszyw naturalnych traktowały wystąpienia: K. GalosRozwój rynku naturalnych kruszyw łamanych po 2000 roku, W. Kozioł, I. Baic, W. BlaschkeWydobycie i produkcja drobnych frakcji naturalnych kruszyw żwirowo-piaskowych.

Badania kopalin, surowców i produktów dominowały w referatach: M. Filipczyk, A. Pabich –  Znowelizowane normy europejskie dla kruszyw, a także S. Góralczyk, M. FilipczykJakość krajowych kruszyw na podstawie wybranych właściwości fizykomechanicznych.

Badania procesów przeróbczych i transportowych obejmowały referaty: J. MalewskiEnergochłonność podstawowych operacji technologicznych w systemach przeróbki kruszyw, D. WoźniakWpływ obciążenia krążnika na opory toczenia taśmy przenośnikowej, P. Matusiak, D. Kowol, M. Łagódka Badania możliwości zwiększenia skuteczności oczyszczania kruszywa w klasyfikatorach pulsacyjnych typu KOMAG, T. Gawenda, D. Saramak, A. Nad, A. Krawczykowska, A. Surowiak, D. FoszczBadania procesu uszlachetniania kruszyw w innowacyjnych układach technologicznych, Z. Naziemiec, D. SaramakStatystyczna ocena wyników oznaczeń składu ziarnowego kruszyw, P. Wodziński, R. Modrzewski, K. ŁawińskaUrządzenia do oczyszczania zablokowanych otworów sitowych

Zagadnienia środowiskowe przedstawiono w referatach: M. Baranowski, M. Zawadzki, M. ZawadzkiPrzyrodnicze i techniczne efekty rekultywacji gruntów kopalni Brzeziny, W. Glapa, W. NaworytaProblem bezpieczeństwa wokół obrzeży wyrobisk odkrywkowych

Problematykę robót wiertniczo-strzałowych przedstawiono w wystąpieniach: A. GrześkowiakProcedury optymalizacji robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym oraz T. ŻołądekDostosowanie krzywej uziarnienia urobku w usypie jako element redukujący koszty  w procesach produkcji kruszyw

Przykładem inwestycyjnych rozwiązań eksploatacji kopalin kruszywowych skalnych była prezentacja P. Michałowski Kruszywa Skalne, Kopalnia G.A.M. Kluczowa – nowa inwestycja greenfield, perspektywy rozwoju i uwarunkowania środowiskowe, obejmująca szczegółowe informacje przed tradycyjną wycieczką techniczną.

W drugim dniu konferencji prof. W. Kozioł zreferował aktualne działania PZPK, w zakresie: próby określenia zapotrzebowania na kruszywa łamane oraz piaski i żwiry, jakości tych produktów, współpracy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Urzędem Transportu Drogowego i Wyższym Urzędem Górniczym.

Materiały konferencyjne

[W: Kruszywa Mineralne (W. Glapa – red.), t. 3, 2019, Wyd. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa
i Geologii PWr, 1–161; ISBN 978–83–951536–5–2]


W problematykę konferencji ściśle wpisywały się prezentacje firm: WUVIO –  Nowoczesne techniki ograniczenia pylenia materiałów sypkich, SANDVIK Polska sp. z o.o.Rozkład kosztów eksploatacyjnych przy wierceniu dolnomłotkowym na podstawie doświadczeń, CONECOTaśmy przenośnikowe oraz sprzęt do przenośników, Frutiger Polska sp. z o.o.Myjnie kół i podwozi Moby Dick

W trakcie tradycyjnej wycieczki technicznej w trzecim dniu konferencji, uczestnicy zapoznali się z udostępnianiem złoża migmatytu „Kluczowa”, po wprowadzającej prezentacji P. Michałowskiego.

Wycieczka techniczna

Wśród 293 uczestników konferencji liczną grupę stanowili krajowi i zagraniczni producenci z wielu branż maszyn i urządzeń (35 firm):  

 • Biuro Handlowe RUDA Trading International — Katowice
 • BUDKRUSZ Sp. z o.o. — Aleksandrów Kujawski
 • BULK SYSTEM Paweł Kupczyk — Szczecin
 • DAK-FIRMA Dariusz Kukuła — Gliwice
 • EURO SITEX Polska Sp. z o.o. — Częstochowa
 • EWPA Sp. z o.o. — Komorniki
 • FRUTIGER Polska sp. z o.o. — Oświęcim
 • GERO Technik Sp. z o.o. — Gogolin 
 • GONAR Bis Sp. z o.o. — Katowice
 • GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane Sp. z o.o. — Złotkowo
 • GROENEVELD POLSKA Sp. z o.o. — Poznań
 • HAVER & BOECKER Polska Sp. z o.o. — Bielany Wrocławskie
 • HYDRO-TECH-SORT Sp. z o.o. — Gliwice
 • INSTAL-FILTER SA Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza — Kościan
 • JOY GLOBAL (Poland) Sp. z o.o. — Tychy 
 • KIESEL POLAND Sp. z o.o. — Piekary Śląskie
 • KUEPER Polska Sp. z o.o. — Kotlarnia
 • LABOR SWTP INVESTMENT ARTUR ZGÓRSKI — Bielany Wrocławskie
 • MAGOTTEAUX SAS — Francja
 • MIILUX Poland Sp. z o.o. — Tarnowskie Góry 
 • NLMK EUROPE PLATE SALES S.A. — Belgia
 • PRH "RENOX" Mirosław Wielechowski Sp.j. — Olsztyn
 • PROGRESS ECO Sp. z o.o. S.K.A. — Tuczępy
 • PROJPRZEM MAKRUM S.A. — Bydgoszcz 
 • Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji CONECO P.Kałwa K.Pacia Sp.J. — Wolbrom
 • RESCHKE POLSKA Sp. z o.o. — Szałsza
 • SANDVIK POLSKA Sp. z o.o. — Tychy 
 • SCAPOL Sp. z o.o. — Krzyżanów  
 • SSAB Poland Sp. z o.o. — Żórawina k. Wrocławia
 • STEINHAUS SiTech — Złotoryja 
 • TMS POLAND Sp. o.o. — Chorzów 
 • UNITECH Paweł Wątroba — Ruda Śląska 
 • VERDER POLSKA Sp. z o.o. — Katowice 
 • WEIR MINERALS POLAND Sp. z o.o. — Kraków 
 • WUVIO — Holandia   

Jesteśmy już po ..., ale przed  jubileuszową, XX Konferencją – Kruszywa Mineralne, planowaną na 22–24 kwietnia 2020 r., na którą już dziś serdecznie zapraszamy grono naszych wiernych bywalców, jak również nowych uczestników.

Do zobaczenia - Organizatorzy Konferencji


PS. Referaty dotychczas wygłoszone na naszych konferencjach można przypomnieć sobie na stronie:  
http://wggg.pwr.edu.pl/o-wydziale/wydawnictwa/monografie i http://www.miningscience.pwr.edu.pl/Archive-Special