logo konferencji

XXII Konferencja    KRUSZYWA MINERALNE
SUROWCE – RYNEK – TECHNOLOGIE – JAKOŚĆ

Kudowa Zdrój,   27 - 29 kwietnia 2022 r.

  Zdjęcie grupowe 1 do pobrania Zdjęcie grupowe 2 do pobrania XXIII Konferencja - 2023
Przewodnicząca
Mariola Stefanicka
     
Członkowie komitetu orgnizacyjnego:
Urszula Kaźmierczak
Marek Sikora
Dariusz Woźniak 
   
Redaktor
Wojciech Glapa
    
Obsługa sekretariatu konferencji
Jadwiga Stępień
   
 Informacje:
- w sprawach organizacyjnych:
 
Sekretariat Konferencji
czynny pn.- czw. godz.10-14
tel. +48 71 344 85 91
    
- w sprawach publikacji referatów:
Wojciech Glapa
wojciech.glapa@pwr.edu.pl
  
Adres do korespondencji:
SITG Oddział we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
tel. +48 71 344 85 91
e-mail: biuro@zositg.wroclaw.pl
 
 
 
Aktualizowano 05.05.2022 r.
 
 
Copyright by ZO SITG Wrocław
websztygar
 
 
 
 

Już po ...
 
 
KM2022

Od wielu lat Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, organizują konferencje naukowo-techniczne o problematyce górnictwa kopalin skalnych. W dniach 27–29 kwietnia 2022 r. odbyła się w Kudowie Zdroju XXII konferencja KRUSZYWA MINERALNE Surowce – Rynek – Technologie – Jakość.
Obrady konferencji zaszczycili m.in.: prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Górnictwa Jerzy Markowski, dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN Krzysztof Galos, sekretarz Biura Polskiego Związku Producentów Kruszyw
Łukasz Machniak, geolog Województwa Dolnośląskiego Waldemar Kaźmierczak oraz reprezentujący organizatorów dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Radosław Zimroz.

Tegoroczna konferencja wpisuje się w jubileuszowe obchody 130-lecie powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz 70-lecia wrocławskiego oddziału tego stowarzyszenia. 

Referaty wprowadzające w tematykę konferencji wygłosili: Łukasz MachniakBieżąca ocena krajowego rynku kruszyw oraz Waldemar KaźmierczakAktualny stan górnictwa skalnego województwa dolnośląskiego. Pozostałe referaty obejmowały szeroką problematykę środowiskowych uwarunkowań eksploatacji kopalin, ich przeróbki, badań surowców i produktów uwzględniających jakościowe wymagania krajowego rynku.
O bazie surowcowej do produkcji kruszyw oraz jej środowiskowego wykorzystania traktowały wystąpienia: K. Galos, K. Guzik, A. Kot-NiewiadomskaWskazania w zakresie uznania wybranych złóż do produkcji kruszyw mineralnych za złoża strategiczne, W. Kozioł, I. Baic, A. MikrosAnaliza zależności wydobycia i produkcji kruszyw od wybranych wskaźników makro-ekonomicznych, K. Słowiński, Ł. MachniakOcena zużycia kruszyw do betonu w obiektach inżynierskich infrastruktury drogowej, K. Broda, T. Janczylik, D. Kafara, O. Kozłowska, S. WołkowiczRekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych. Fakty i wzorce do zastosowania oraz U. Kaźmierczak, M. Bartlewska-Urban, P. StrzałkowskiKształtowanie skarp zboczy zbiorników wodnych w wyrobiskach poeksploatacyjnych.
Badania kopalin, surowców i produktów dominowały w referatach: M. Duchnowska, A. Bakalarz, A. ŁuszczkiewiczWłaściwości drobnoziarnistych odpadów skalnych z produkcji kruszyw amfibolitowych i migmatytowych z Piławy Górnej, S. GóralczykZalecenia stosowania specyfikacji ograniczających uszkodzenia betonu wywołane reakcjami alkaliczno-krzemionkowymi, E. Kupidura, A. PabichReaktywność alkaliczna kruszyw. Przegląd metod badawczych, Z. Naziemiec, A. SaramakProdukcja i zastosowanie kruszyw wapiennych na przykładzie kopalni wapienia Celiny,
P. Strzałkowski, U. KaźmierczakOcena metod badawczych odporności na ścieranie i roz-drabnianie kruszyw mineralnych.
Procesy przeróbcze i transportowe zdominowały referaty: D. Kołodziej, G. SkotnicznyAnaliza systemu wspomagania optymalizacji pracy linii technologicznej w kopalni CzatkowiceT. Gawenda, A. Stempkowska, D. Saramak, D. Foszcz –  Analiza produkcji kruszyw foremnych w innowacyjnym układzie technologicznym kopalni dolomitu Imielin, J. MalewskiZbiorniki wyrównawcze i awaryjne w systemach produkcyjnych, D. Saramak, T. GawendaOcena efektywności operacji płukania na przykładzie produkcji kruszyw łamanych oraz, P. Strzałkowski, M. Duchnowska, U. Kaźmierczak, A. BakalarzWłaściwości geometryczne kruszyw łamanych pochodzenia magmowego z Dolnego Śląska.
Technikę robót wiertniczo-strzałowych przedstawiono w wystąpieniach: A. GrześkowiakWiercenie otworów jako kluczowy element realizacji projektu robót strzałowych, A. Nowak-Szpak,
B. Tomkiewicz Możliwości wykorzystania danych MWD (Measurement white drilling) w kopalniach surowców skalnych, a badania nad nowoczesnymi materiałami wybuchowymi traktował referat A. Maranda, J. Nowak, K. Nikolczuk, M. Polis, A. PaplińskiNadtlenek wodoru – potencjalny zmiennik azotu (v) amonu w górniczych materiałach wybuchowych

W problematykę konferencji ściśle wpisywały się informacja o zapleczu badawczym Katedry Górnictwa na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr oraz prezentacje firm: CERTBUD – Certyfikacja kruszyw, Powerstone – Powerstone GIGA; zastosowanie systemów uzdatniania wody i filtropras w kopalniach odkrywkowych, Kopalni Kamienna Góra-Celiny – Kruszyna mineralne z kopalń Celiny i Kamienna Góra, Navatel Sp. z o.o. – System łączności interkomowej Neumann w przemyśle ciężkim, LIUGONG DRESSTA MACHINERY – Sylwetka firmy oraz prezentacja produktów: spycharka TD-250M, ładowarka 890H oraz kaparka nowej serii F. 

Materiały konferencyjne

[W: Kruszywa Mineralne (W. Glapa – red.), t. 5, 2022, Wyd. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa
i Geologii PWr, ISBN 978-83-7493-195-3]


W problematykę konferencji ściśle wpisywały się informacja o zapleczu badawczym Katedry Górnictwa na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr oraz prezentacje firm: CERTBUD – Certyfikacja kruszyw, Powerstone – Powerstone GIGA; zastosowanie systemów uzdatniania wody i filtropras w kopalniach odkrywkowych, Kopalni Kamienna Góra-Celiny – Kruszyna mineralne z kopalń Celiny i Kamienna Góra, Navatel Sp. z o.o. – System łączności interkomowej Neumann w przemyśle ciężkim, LIUGONG DRESSTA MACHINERY – Sylwetka firmy oraz prezentacja produktów: spycharka TD-250M, ładowarka 890H oraz kaparka nowej serii F. 

Wśród 275 uczestników liczną grupę stanowili krajowi i zagraniczni producenci z wielu branż maszyn i urządzeń, którzy prezentowali się na stoiskach wystawowych (23 firmy): 

 • AMAGO Sp. z o.o.  Liszki
 • Archimedes Sp. z o.o.  Toruń
 • Biuro Handlowe RUDA Trading International  Katowice 
 • Biuro Handlu Zagranicznego „JAWO”  Jaworzno 
 • BUDKRUSZ Sp. z o.o.  Aleksandrów Kujawski 
 • DAK-FIRMA Dariusz Kukuła  Gliwice 
 • Ferrocarbo Sp. z o.o.  Kraków 
 • GERO Technik Sp. z o.o.  Gogolin 
 • GRAUCH i GRAUCH Maszyny Budowlane Sp. z o.o.  Złotkowo 
 • KUEPER Polska Sp. z o.o.  Stare Siołkowice 
 • LIUGONG DRESSTA MACHINERY Sp. z o.o.  Stalowa Wola 
 • NORD Napędy Sp. z. o.o.  Podłęże
 • Novatel Sp. z o.o.  Bieruń
 • Państwowy Instytut Geologiczny-PIB  Warszawa 
 • PJP Makrum S.A.  Bydgoszcz
 • P.M.O.P. CEMA S.A.  Opole
 • POWERS MASZYNY Sp. z o.o.  Czapury
 • PROGRES ECO S.A.  Tuczępy 
 • SITECH mgr Bogusław Bitner  Złotoryja 
 • SSAB Poland Sp. z o.o.  Żórawina 
 • TIMKEN POLSKA Sp. z o.o.  Sosnowiec 
 • Venttech Michł Jąder  Kąkolewo
 • WEIR MINERALS POLAND Sp. z o.o.  Kraków

 
W trakcie tradycyjnej wycieczki w trzecim dniu konferencji, uczestnicy zwiedzili Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.
                                                          ***
Jesteśmy już po..., ale przed XXIII Konferencją – Kruszywa Mineralne, planowaną na 19–21 kwietnia 2023 r., na którą już dziś serdecznie zapraszamy grono naszych wiernych bywalców, jak również nowych uczestników.

Do zobaczenia - Organizatorzy Konferencji


PS. Referaty dotychczas wygłoszone na naszych konferencjach można przypomnieć sobie na stronie:  
http://wggg.pwr.edu.pl/o-wydziale/wydawnictwa/monografie i http://www.miningscience.pwr.edu.pl/Archive-Special
 

 KM2022 wspolne2