logo konferencji

XVII Konferencja    KRUSZYWA MINERALNE
SUROWCE – RYNEK – TECHNOLOGIE – JAKOŚĆ

Kudowa Zdrój,   26 - 28 kwietnia 2017 r.

 
Przewodnicząca
Mariola Stefanicka
     
Członkowie komitetu orgnizacyjnego:
Marek Sikora
Dariusz Woźniak 
   
Obsługa biura konferencji
Jadwiga Stępień
   
Redaktor
Wojciech Glapa
    
Komitet honorowy:
Józef Dubiński
Monika Hardygóra
 
Stefan Góralczyk
Aleksander Kabziński

Organizatorzy:

SITG Oddział Wrocław

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii


Patronat medialny:

Surowce i maszyny budowlane

Kruszywa

Powder & Bulk 

Transport PrzemysłowyInformacje:
- w sprawach organizacyjnych:
 
Biuro Konferencji
czynne: pn.- czw. godz. 9-13
       
Adres do korespondencji:
Zarząd Oddziału SITG
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
tel./fax  71 344 85 91
e-mail: biuro@zositg.wroclaw.pl
 
   
Aktualizowano 31.05.2017 r.
 
 
Copyright by ZO SITG Wrocław
websztygar 
 
 
 

Już po ...
 
 
KM grupowe

Od kilkunastu lat Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii organizują konferencje naukowo - techniczne o problematyce górnictwa kopalin skalnych. W dniach 26 - 28 kwietnia 2017 r. odbyła się w Kudowie Zdroju siedemnasta konferencja nt. Kruszywa Mineralne.

Nadesłane referaty opublikowano w wydawnictwie Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej – monografii Kruszywa mineralne t. 1. Obejmowały one szeroką problematykę zagadnień eksploatacji kopalin skalnych i ich przeróbki, badań surowców i produktów
z uwzględnieniem jakościowych, rynkowych i środowiskowych uwarunkowań krajowego rynku surowcowego. Obrady konferencji zaszczycili m.in.: prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw Aleksander Kabziński, Dyrektor OUG we Wrocławiu Robert Podolski, Dyrektor Wydziału Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Waldemar Kaźmierczak oraz dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr. Monika Hardygóra.

A. Kabziński przedstawił program tzw. Solidnych kruszyw, sygnowanych ustanowionym Branżowym Znakiem Jakości. Prognozy zapotrzebowania na kruszywa w najbliższych latach dla potrzeb drogownictwa przedstawiał Ł. MachniakZużycie kruszyw drogowych według aktualnego stanu realizacji dróg ekspresowych i autostrad.

Tematykę formalno-prawną obejmowały referaty: M. WilandIstotne dla górnictwa zmiany z zakresu planowania przestrzennego w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanym, K. Galos, P. Pietkiewicz, R. UbermanNowy standard wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin, T. Kubuszewski, S GóralczykDeklaracja właściwości użytkowych i dokument znakowania CE wyrobów budowlanych na ogólnopolskiej platformie cyfrowej. Założenia i cele projektu, M. Ptak, Z. KasztelewiczLikwidacja zakładu górniczego.

Badania jakości kopalin, surowców i produktów dominowały w referatach: S. Góralczyk, M. FilipczykAktualne badania reaktywności alkalicznej polskich kruszyw, P. WyszomirskiDolomity to także surowiec do wytwarzania materiałów ogniotrwałych, L. Majewski, J. StankiewiczMateriały i warstwy termoizolacyjne z kruszyw naturalnych i sztucznych z recyklingu, Z. Naziemiec, A. Garbacik, G. AdamskiReaktywność alkaliczna krajowych kruszyw, M. RembiśRodzaj kruszywa jako jedna z możliwych przyczyn destrukcji betonu.

Procesy przeróbcze zdominowały problematykę sesji poświęconej jubileuszowi 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy zawodowej prof. Jerzego Malewskiego w referatach: P. Wodziński, R. Modrzewski, K. Ławińska Przebieg procesu przesiewania kruszyw w bębnach stożkowych i kaskadowych, J. Malewski O dokładności analiz sitowych, Z. Naziemiec, D. SaramakSposoby efektywnej przeróbki chalcedonitu, J. Łagowski, D. SaramakZastosowanie płuczek wysokociśnieniowych w procesie płukania kruszyw żwirowych, P. Matusiak, D. KowolOczyszczanie wody procesowej w węźle wzbogacania na składowisku odpadów pogórniczych oraz w prezentacji DAK-Firma Dariusz KukułaPrzesiewacze Firmy WIMA.

Zagadnienia środowiskowe przedstawiono w referatach: O. Kozłowska, M Sołomach, I. WalentekIstniejąca i perspektywiczna baza zasobowa kruszyw piaskowo-żwirowych w danych Mapy geośrodowiskowej Polski, M. Filipczyk, A. PabichAnaliza substancji niebezpiecznych na podstawie badań różnych typów kruszyw, A. Saramak, Z. NaziemiecOkreślenie poziomu emisji zapylenia dla wybranych kruszarek

Innowacyjne rozwiązania eksploatacji kopalin skalnych obejmowała prezentacja: W. Glapa,
M. Stefanicka LXX lat polskiego górnictwa skalnego na Dolnym śląsku oraz referat M. Stefanicka, A. Pietras, B. Korzeniowski Rozwój eksploatacji blocznej i wzrost efektywności złożem granitu „Borów”

Aspekty pracy układów technologicznych dominowały w wystąpieniach: D. WoźniakNowa metoda pomiary oporu toczenia taśmy przenośnikowej po krążnikach i K. Simkiewicz, Z. Kasztelewicz, M. SikoraWskaźniki oceny efektywności pracy jako podstawa wyznaczania zdolności wydobywczej maszyn w górnictwie odkrywkowym

Do problematyki konferencji nawiązywały także prezentacje firm: NOEN a.s.Technologie wydobywcze – profil Grupy NOEN, Tona Sp. z o.o.CHITACHI nowe technologie, EWPA Sp.
z o.o.Ładowarki Case do kamieniołomów i kopalń kruszyw, Conbelts S.A.Identyfikacja taśmy przenośnikowej w korelacji z dokumentacją techniczną, TMS Poland Sp. z o.o.Rozliczenie wielkości produkcji oraz współczynników KPI w rozbiciu na frakcje przy użyciu TMS MES

W trzecim dniu konferencji miała miejsce tradycyjna wycieczka. Tym razem jej uczestnicy zwiedzili Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz przeszli Miejską trasą turystyczną – skały i kamień w architekturze miasta. Przy niesprzyjającej pogodzie wycieczkę poprowadził dr P. Zagożdżon – współautor projektu sieci tras geoturystycznych Kłodzka.

W trzecim dniu konferencji miała miejsce tradycyjna wycieczka techniczna; wyjątkowo liczna grupa uczestników konferencji zapoznała się z eksploatacją złoża magnezytu „Braszowice” w Grochowej oraz zwiedziła z przewodnikiem fort Donjon i okolice Srebrnej Góry.

Wśród 271 uczestników konferencji obok przedstawicieli kopalń kruszyw wyjątkowo liczną grupę stanowili krajowi i zagraniczni producenci z wielu branż maszyn i urządzeń: 

 • ABRASERVICE POLSKA Sp. z o.o.— Gliwice,    
 • Biuro Handlowe RUDA Sp. z o.o. sp.k.— Katowice, 
 • BUDKRUSZ Sp. z o.o. — Aleksandrów Kujawski, 
 • DAK-FIRMA Dariusz Kukuła — Zabrze, 
 • EURO SITEX Polska Sp. z o.o. — Częstochowa, 
 • Glimat Sp. z o.o.— Gliwice, 
 • GONAR Bis Sp. z o.o. — Katowice, 
 • GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane Sp. z o.o. — Złotkowo, 
 • GROENEVELD POLSKA Sp. z o.o. — Poznań, 
 • HAVER & BOECKER POLSKA Spółka z o.o. — Kobierzyce, 
 • HYDRO-TECH-SORT Sp. z o.o. — Gliwice, 
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego — Warszawa, 
 • KGHM  ZANAM S.A. — Polkowice, 
 • Kueper Polska Sp. z o.o. — Kotlarnia, 
 • LMS Logistyka Materiałów Sypkich Sp. z o.o. — Częstochowa, 
 • LUBAS POLIURETANY sp.j. — Wieczfnia, 
 • MAGOTTEAUX SAS — Francja, 
 • Miilux Poland Sp. z o.o. — Tarnowskie Góry, 
 • NITROERG S.A. — Bieruń, NOEN a.s. — Czechy, 
 • NORD Napędy Sp. z o.o. — Wieliczka, 
 • POWERS  MASZYNY Sp. z o.o. — Czapury k.Poznania, 
 • PRECIA POLSKA Sp. z o.o. — Kra-ków, 
 • PRH "RENOX" Mirosław Wielechowski sp.j. — Olsztyn, 
 • Progress  Eco Sp. z o.o. sp.k. — Tuczępy, 
 • Scapol Sp. z o.o. — Krzyżanów,     
 • SITECH Bogusław Bitner — Złotoryja,     
 • SSAB Poland Sp. z o.o. — Żórawina k. Wrocławia, 
 • TMS Poland Sp. z o.o. — Chorzów, 
 • WEIR MINERALS POLAND Sp. z o.o. — Kraków.

Jesteśmy już po ..., ale przed  XVIII Konferencją Kruszywa Mineralne, planowaną na drugą połowę kwietnia 2018r., na którą już dziś serdecznie zapraszamy grono naszych wiernych bywalców, jak również nowych uczestników.

Do zobaczenia - Organizatorzy Konferencji

PS. Referaty wygłoszone na poprzednich naszych konferencjach można przypomnieć sobie na stronie:  http://www.miningscience.pwr.edu.pl/ , a referaty z niniejszej konferencji na stronie: wggg.pwr.edu.pl/o-wydziale/wydawnictwa/monografie
 

 

Materiały konferencyjne

[W: Kruszywa Mineralne t. 1, 2017, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr, 1–221,
ISSN 0324-9673,  wggg.pwr.edu.pl/o-wydziale/wydawnictwa/monografie]